Faixa Branca - 7º Kyu

KATA

Naihanchi Shodan e Fukyu gata dai ichi

  

DEFESA PESSOAL

04

 

KIHON KODOKAN

Faixa Amarela - 6º Kyu

KATA

Naihanchi Nidan 

  

DEFESA PESSOAL

04

 

KIHON 5

 

Faixa Laranja - 5º Kyu

KATA

Naihanchi Sandan e Fukyu gata Ni

  

DEFESA PESSOAL

04

 

KIHON 6

 

Faixa Azul - 4º Kyu

KATA

Pinan Shodan

  

DEFESA PESSOAL

05

 

KIHON 3